Ostutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad üldised kasutus- ja ostutingimused (edaspidi “Tingimused”) Dakauf e-poes (edaspidi “Müüja”) kehtivad kõikidele isikutele (edaspidi “Klient”), kes kasutavad e-poodi www.dakauf.eu (edaspidi “E-pood”), tellivad kaupu, ja sõlmivad e-poes kauba müügilepingu (edaspidi “Müügileping”).

1.2. Nende tingimustega nõustudes kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügilepingu tingimustega, nõustub nendega ja kohustub neid täitma.

2. Kaupade ostmine ja tellimuste esitamine

2.1. E-poes saab osta kaupu, mille kirjelduses on nupp “Lisa ostukorvi”. Konkreetse kauba hinda ja saadavust võib muuta ilma ette teatamata. Tasuda tuleb tellimuse esitamise ajal kehtiva hinnakirja alusel.

2.2. Müüjal on õigus e-poes sõlmitud müügilepingust kõrvale kalduda, keeldudes tellitud kauba või teenuse tarnimisest, kui:

 • Kaup on laost otsa saanud;
 • Artiklile on e-poes märgitud staatus “Laos otsas”;
 • Artikli hind või tehnilised omadused on e-poes ebaõiged arvutisüsteemi tõrke tõttu.

2.3. Ostja saab suurendada ja vähendada artiklite arvu ostukorvis.

2.4. Tellimuse esitamisel valib Klient sobiva tarneviisi. Tarneviisi täpsustus kuvatakse kassaleheküljel. Veenduge, et olete sisestanud õiged andmed, vastasel juhul ei pruugi tellimus õigeaegselt või üldse kohale jõuda.

2.5. Tutvuge Dakauf e-poes ostutingimustega ja kinnitage vajadusel oma nõusolek, märkides “Olen nõus ostutingimustega”.

2.6. Tellimuse kinnitamiseks peab Klient selle eest maksma, valides sobiva makseviisi. Kehtivat makseviisi saab muuta tellimuse vormistamise viimases etapis. Klient peab sisestama oma andmed ja soovi korral registreeruma ka Dakaufi püsikliendiks.

2.7. Müügileping loetakse sõlmituks hetkest, mil makse tellimuse eest laekub Dakauf SIA arvelduskontole. Kui Klient ei maksa esitatud tellimuse eest, ei täida Müüja tellimust.

3. Ostude eest tasumine

3.1. Dakauf e-pood pakub järgmisi makseviise:

 • Otsese pangaülekandega (PDF-arve saadetakse kliendi e-postile)

Pärast makse sooritamist saadab e-pood teile tellimuse kinnituse ja arve.

3.2. Kõik Dakaufile klientide poolt usaldatud isikuandmed ja e-poes tehtud ostud loetakse konfidentsiaalseks teabeks. Krüpteeritud andmevahetuskanal kõikide internetipankadega tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

4. Kaupade tarnimine ja üleandmine

4.1. Kaup tarnitakse tellimuses märgitud tarneaadressile.

4.2. Klienti teavitatakse eelseisvast tarnest tellimuses märgitud kontaktandmete kaudu.

4.3. Tellitud kauba tarnimine toimub vastavalt tellimuse esitamise ajal kehtivatele tarnetingimustele.

4.4. Tellimuse esitamisel peab Klient veenduma, et esitatud kontaktandmed on õiged, et vältida viivitusi ja arusaamatusi tarnimisel. Dakauf SIA ja kullerfirma ei vastuta viivituste ja arusaamatuste eest kohaletoimetamisel, kui selline viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud ebatäpsetest või ebaõigetest andmetest.

4.5. Kaup antakse Kliendile üle ainult isiklikult saatekirja alusel ja Kliendi isikut tõendava dokumendi esitamisel.

4.7. Kui pakend on rikutud, on Kliendil õigus keelduda kauba vastuvõtmisest ja/või teavitada meid sellest viivitamatult aadressil support@dakauf.eu.

4.8. Müüjal on õigus volitada kolmandaid isikuid kauba kättetoimetamiseks (sh kullerteenuse palkamine).

4.9. Kui Klient ei võta kaupa vastu 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kokkulepitud tarnekuupäevast, loetakse seda müügilepingu rikkumiseks Kliendi poolt ja tema poolt kauba tagasilükkamiseks. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ja nõuda hüvitist (näiteks kauba ladustamise kulud), ning Kliendi poolt ettemakstud summast arvatakse maha müüjale tekkinud kahju summa.

5. Tagastamise ja tagasimaksmise poliitika

5.1. Kliendil on õigus 14 päeva jooksul e-poes sõlmitud müügilepingust põhjendusi esitamata taganeda ja kaup tagastada. Tagastamise hind on 6,97 EUR.

5.2. Taganemisperiood lõpeb 14 päeva möödumisel müügilepingu sõlmimisest või päevast, mil Ostja sai kauba füüsiliselt enda valdusesse.

5.3. Kaupu võivad 14 päeva jooksul tagastada ainult eraisikud. Need tagastamistingimused ei kehti ettevõtetele.

5.4. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient teatama Müüjale oma otsusest kaup tagasi saata kirjaliku avaldusega, mille võib saata e-posti teel: support@dakauf.eu.

5.5. Taganemisõigust ei kasutata, kui:

 • Klient on saanud toote pitseeritud pakendis, mida ei saa tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada ja mis on pärast kohaletoimetamist avatud (nt kõrvaklapid, epilaatorid, habemeajamisvahendid jne).
 • Toode on pitseeritud pakendis audio-/videosalvestus või tarkvara. Samuti ei ole võimalik tagastada SIM-kaarte ja stardikomplekte ega ajakaarte, kui pakend on pärast tarnimist avatud.

5.6. Müügilepingust taganemisel tagastab Dakauf SIA Kliendile viivitamatult kõik viimase lepingu alusel saadud maksed.

5.7. Dakauf SIA ei tagasta Kliendi poolt valitud tarneviisile kulutatud lisakulusid.

5.8. Dakauf SIA teeb tagasimaksed, kasutades Kliendi makse tegemisel valitud makseviisi.

5.9. Selliste maksete tagastamisega ei kaasne Kliendile teenustasu ega muid kulusid, näiteks pangakomisjonid.

5.10. Klient on kohustatud ostetud eseme Dakauf SIA-le tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kuupäevast, mil ta teavitas Dakauf SIA-d tagastamisest.

5.11. Kauba võib tagastada kullerile või pakiautomaati.

5.12. Dakauf SIA-l on õigus keelduda tagastamisest kuni lepinguga hõlmatud kauba nõuetekohases ja tagastamispõhimõtetele vastavas seisukorras kättesaamiseni.

5.13. Lepingulised kaubad tuleb Dakauf SIA-le tagastada originaalpakendis vastavalt tagastamispõhimõtetele:

 • Pakend võib olla korralikult avatud, kuid mitte kahjustatud.
 • Kaup ei tohi olla kasutatud, s.t. ei tohi olla visuaalseid ega tehnilisi tõendeid kasutamisest (nt rebenenud pakend, eemaldatud kaitsekile, kriimustused ja fotod).

5.14. Kui kaup tagastatakse Müüjale:

 • kasutamisjälgedega
 • mehhaaniliste või visuaalsete kahjustustega
 • kahjustatud pakendis lohakalt avatud, rebenenud teibiga, rebenenud kottidega, eemaldatud kiledega)
 • puuduvate tarvikute ja komponentidega

Müüjal on õigus nõuda hüvitist ebasobivas seisukorras tagastatud kauba eest. See hüvitis võib olla kuni 30% kauba väärtusest.

Iga kauba tagastamise juhtumit käsitletakse eraldi.

5.15. Kui kaup tagastatakse nõuetekohaselt, tagastatakse Kliendile kogu ostusumma.

5.16. Kui Klient soovib vältida kauba tagastamise eest makstava hüvitise vähendamist, peab ta kasutama ja katsetama kaupa samamoodi, nagu seda saab teha tavalises kaupluses, ning kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja originaalkomplektis (st peab sisaldama kõiki algselt pakendis olnud komponente ning müügilepinguga seotud kingitusi).

5.17. Kui Klient kasutab kaupa kauem kui selle omaduste ja funktsionaalsuse testimiseks vajalik või ei tagasta kaupa originaalpakendis ja originaalkomplektis, siis vastutab Ostja kauba tagastamise eest makstava hüvitise vähendamise eest.

Tagastatava kauba kvaliteedi halvenemise korral vastutab Klient kauba kasutamisest tuleneva tagastuskompensatsiooni eest.

5.18. Toote omaduste ja funktsionaalsuse kontrollimiseks peab Klient kasutama seda üksnes tavalises kaupluses tavapäraselt lubatud viisil.

5.19. Dakauf SIA-l on õigus esitada Kliendi vastu nõudeid seoses kauba väärtuse vähenemisega hiljemalt ühe kuu jooksul alates kauba tagastamise kuupäevast.

5.20. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Klient.

5.21. Kui Klient ei nõustu Müüja pakutud väärtuse vähenemisega, on tal õigus pöörduda sõltumatu eksperdi poole, et määrata kindlaks vähenemise täpne summa. Sõltumatu eksperdi kulud kannab see pool, kelle seisukoht ei ole põhjendatud.

5.22. Eraisikute poolt ostetud kaupade puhul kehtib kauba garantii 2 aastat.

5.23. Juriidiliste isikute (äriühingute) poolt alates 01.06.2024 ostetud kaupadele kehtib garantii 1 aasta.

6. Tellimuse tühistamine

6.1. Klient võib tellimuse tühistada pärast selle eest tasumist, kuid enne selle kättesaamist, ilma et tal tekiksid lisakulud.

6.2. Tellimuse tühistamiseks peab Klient saatma avalduse koos tellimuse numbriga aadressile support@dakauf.eu. Müüja vastab tellimuse tühistamise kinnitusega.

7. Vastutus ja vaidluste lahendamine

7.1. Kliendil on õigus esitada Müüja vastu nõude kauba eest, mis ei vasta lepingutingimustele (on defektne), 1 (ühe) aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.

7.2. Kui Klient avastab kauba lepingutingimustele mittevastavuse, on tal õigus nõuda kauba parandamist või asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada mittevastav kaup.

7.3. Dakauf SIA ei vastuta:

 • kauba riknemise/kahjustuse eest, mis on tingitud Kliendi süüst;
 • kauba mittekohasest kasutamisest tulenevate puuduste eest;
 • kauba tavapärase füüsilise kulumise eest, mis tuleneb selle eesmärgipärasest kasutamisest;

7.4. Kõigile Dakauf e-poe kaupadele antakse ELi õiguse alusel garantii.

7.5. Kõikide tulevaste probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama Dakauf e-poest ostu tõendavad ostudokumendid.

7.6. Ostutõendi puudumisel võib Müüja või muu teenindaja keelduda probleemi lahendamisest.

7.7. Kui e-poest ostetud kaubaga tekib probleem, võtke meiega ühendust aadressil support@dakauf.eu.

7.8. Koos tagasinõude esitamisega tuleb demonstreerida defektset kaupa, nt saata video või foto.

7.9. Kui kaup tuleb saata diagnoosimiseks/uurimiseks, et teha kindlaks defekti olemus ja põhjus, sõlmivad Müüja ja Klient kokkuleppe kauba hoolduse ja remondi kohta.

7.10. Müüja tagab, et e-poes pakutav kaup vastab kehtivatele Euroopa Liidu standarditele. Asjaomastes standardites loetletud asjaolusid ei käsitleta kauba defektidena.

7.11. Vaidluste lahendamiseks võib Klient pöörduda tarbijakaitseameti või tarbijavaidluste komisjoni sõltumatute ekspertide poole. Tarbijavaidluste komitee pädevusse kuulub selliste vaidluste lahendamine, mis tulenevad ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingutest ja mida pooled ei ole suutnud kokkuleppel lahendada.

8. Muud tingimused

8.1. Toote pildid on ainult illustratiivsed.

8.2. Toote hinnad ja saadavus võivad muutuda ilma ette teatamata. Sellisel juhul jätab Dakauf SIA endale õiguse müügist taganeda ja mõistliku aja jooksul ostjale raha tema arvelduskontole tagasi maksta.

8.3. Kaupade teavet kontrollitakse ja ajakohastatakse regulaarselt. Andmed võivad olla uuendatud pärast teie viimast külastust. Dakauf e-poes võib olla ebatäpne tooteinfo, mis on võetud tootja poolt esitatud tehnilistelt andmelehtedelt. Sellisel juhul ei vastuta Dakauf e-pood tooteinfo täpsuse eest. Oluliste tehniliste andmete puhul soovitame võimaluste piires enne ostu sooritamist selgitada toote tehnilisi andmeid tootja kaudu.